Tìm tour
Du lịch Trung Quốc
PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – NỮ NHI THÀNH (5N4D)

Liên hệ

5 ngày 4 đêm

10.12 - 14.12 * 24.12 - 28.12.2019

Máy bay

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – NỮ NHI THÀNH

Liên hệ

6 Ngày 5 Đêm

5.12 – 10.12 *14.12 - 19.12 *19.12 - 24.12.2019 * 28.12 - 02.01 ( Tết Dương lịch) * 25.01-30.01 * 30.01-04.02 * 12.3 - 17.3 * 26.3 - 31.3.2020

Máy bay

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (6N5D)

Liên hệ

6 Ngày 5 Đêm

09, 18, 23/05 * 06/06, 15/06, 29/06 13, 18/07 * 01, 10, 15/08 * 07, 21/09

VAOB_6N5D

Máy bay