Miền Trung

Khởi hành 16/02, 02/03, 16/03/2023

4.990.000 đ

Khởi hành Thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

1.300.000 đ

Khởi hành Thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

1.600.000 đ

Khởi hành Thứ 4 và Thứ 7 hằng tuần

1.900.000 đ

Khởi hành Thứ 4 và Thứ 7 hằng tuần

2.500.000 đ