Singapore

Khởi hành 11/11/2022, 25/11/2022 và 09/12/2022

9.990.000 đ

Khởi hành 21 – 26/10/2022

30.490.000 đ